Algemene Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden:

Door op de website http://www.sneekshirts.com (eigendom van Trade Plus Reclame) een bestelling te
plaatsen, geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Trade Plus Reclame
akkoord gaat. Trade Plus Reclame heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het
verstrijken van de looptijd te wijzigen. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u
Trade Plus Reclame hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van
door Trade Plus Reclame aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan Trade Plus Reclame
worden gemeld, alsmede eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan Trade Plus
Reclame heeft verstrekt. De prijs is gegarandeerd. Voor de gevolgen van drukfouten aanvaarden wij
geen aansprakelijkheid.