Herroepingsvoorwaarden en formulier

Herroepingsvoorwaarden:
U heeft altijd het recht om de koopovereenkomst, zonder opgaaf van redenen, binnen 30
uur te herroepen. De herroepingsperiode begint vanaf de dag dat het laatste artikel van uw
bestelling, bij u (of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder)is bezorgd
of door u (of een door u aangewezen derde) is opgehaald.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons, de eigenaar van de website http://www.sneekweekshirts.com
(Trade Plus Reclame, Oude Oppenhuizerweg 75A, 8606 JC Sneek), via een ondubbelzinnige verklaring
(schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar hiertoe ben je
niet verplicht. U kunt het ons ook via het contactformulier op: (http://www.sneekweekshirts.com/contact) herroeping
of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook digitaal invullen en mailen naar: info@tradeplus.nl. Als u
van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u direct per e-mail een ontvangstbevestiging van uw herroeping
sturen. Om de herroepings termijn na te leven ,volstaat het om uw mededeling betreffende de uitoefening van
het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepings termijn is verstreken.

Modelformulier voor herroeping downloaden